KUVAUS

Aikaisemmin osa kalankasvattamoista sijaitsi lähellä maata ja seisovammassa vedessä, minkä seurauksena rehujäämiä ja ulosteita kertyi kalankasvattamoiden alle. Purettavien kasvattamoiden tila on selvitettävä ja tarvittaessa korjattava uusilla ruoppaustekniikoilla. Uusien lakivaatimusten mukaisesti kasvattamoita on nyt siirretty paikkoihin, missä vesi virtaa tehokkaammin.