KUVAUS

Toimenpiteen mahdollistamiseksi tarvitaan selvitys yleisten vesien hyödyntämisen sekä käyttöoikeuksien juridisista ja hallinnollisista edellytyksistä.