KUVAUS

Jotta kunnallishallinnon vastuuta vesihuollosta ja jätevedenkäsittelystä voidaan jatkossakin kehittää ja tulevat vaatimukset täyttää, on käynnistettävä pitkäaikainen yhteistyö asianomaisten toimijoiden välillä. Neuvottelu- ja yhteistyöryhmä voi koostua eri aihealueisiin keskittyvistä alaryhmistä. Keskeisiä käsiteltäviä kysymyksiä ovat muun muassa:
• vedenpuhdistamon maksimikapasiteetti
• ravinteiden kierrättäminen jätevedestä
• juomavedenottopaikat ja vesihuolto
• kuivatusjärjestelmät
• erilliset jätevedenpuhdistamot.