KUVAUS

Toimenpide keskittyy kehittämään pitkäjänteistä suunnitelmaa kestävälle vesihuollolle sekä jäteveden käsittelylle. Suunnittelussa on otettava huomioon muun muassa lisääntyneet puhdistus- ja ympäristövaatimukset, vanha vesi-infrastruktuuri sekä vedenpuhdistamon ja johtoverkkojen laajennukset ja korjaukset. Huomioon tulee ottaa myös tekijät, joihin vaikuttavat ilmastonmuutos ja lisääntynyt veden kierto. Vertailuryhmänä toimii toimenpiteen 1 ryhmä.