KUVAUS

Käytäntöjä selkiytetään pienempien kalankasvattamoiden osalta, joiden vuosittainen tuotanto on vähemmän kuin 20 tonnia, jotta vesiympäristön tilan heikentymistä voidaan ehkäistä.