ECOnnect

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektets mål är att producera en heltäckande framtidsprognos som beskriver Kvarkens framtida havsnatur, för att på så vis förbättra och effektivera både samhällsplanering och klimatarbetet i regionen.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Forststyrelse, naturtjänster

Interreg Botnia-Atlantica
1,5 milj. € (Finlands andel 340 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Anette Bäck / Forststyrelsen

Hur kommer havet att se ut 2120?