Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Främmande arter

Åtgärd
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och biotoper Läs mera