Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Hydrografiska förändringar

Åtgärd
Klimatanpassningsåtgärder för att förebygga negativ påverkan av vatten LÄS MERA
Kartering av undervattensnatur och framtagande av marina planer LÄS MERA