Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Haitalliset aineet

Toimenpide
Selvitys antibioottien käytöstä sekä strategian laatiminen päästöjen vähentämiseksi vesiympäristöön. TUTUSTU TARKEMMIN
Haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen jätevesien ja hulevesien käsittelyssä TUTUSTU TARKEMMIN
Öljyntorjunnan ja -valmiuden edelleen kehittäminen sekä öljyntorjuntasuunnitelman 2015-2019 TUTUSTU TARKEMMIN