Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Haitalliset aineet

Toimenpide
Selvitys antibioottien käytöstä sekä strategian laatiminen päästöjen vähentämiseksi vesiympäristöön. Tutustu tarkemmin
Haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen jätevesien ja hulevesien käsittelyssä Tutustu tarkemmin
Öljyntorjunnan ja -valmiuden edelleen kehittäminen sekä öljyntorjuntasuunnitelman 2015-2019 Tutustu tarkemmin