Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Hydrografiset muutokset

Toimenpide
Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimenpiteet vesiin kohdistuvien negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi. TUTUSTU TARKEMMIN
Vedenalaisen luonnon kartoittaminen ja merialuesuunnitelmien laatiminen. TUTUSTU TARKEMMIN