Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Hydrografiset muutokset

Toimenpide
Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimenpiteet vesiin kohdistuvien negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Tutustu tarkemmin
Vedenalaisen luonnon kartoittaminen ja merialuesuunnitelmien laatiminen. Tutustu tarkemmin