Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Haitta-aineet ruokalassa

Toimenpide
Selvitys antibioottien käytöstä sekä strategian laatiminen päästöjen vähentämiseksi vesiympäristöön. Tutustu tarkemmin
Haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen jätevesien ja hulevesien käsittelyssä Tutustu tarkemmin
Jätteiden ja haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen kestävällä kulutuksella. Tutustu tarkemmin
Rantavesien ja meren roskien ja haamuverkkojen vastaanoton tukeminen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Ahvenanmaan toimintaohjelman 2014-2020 puitteissa Tutustu tarkemmin
Öljyntorjunnan ja -valmiuden edelleen kehittäminen sekä öljyntorjuntasuunnitelman 2015-2019 Tutustu tarkemmin