Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Kaupalliset kalat

Toimenpide
Kestävän kalastuselinkeinon edistäminen sekä elinkeinon hyödyntämien kalakantojen ja ekosysteemien suojelu ja hoito Tutustu tarkemmin
Rantavesien ja meren roskien ja haamuverkkojen vastaanoton tukeminen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Ahvenanmaan toimintaohjelman 2014-2020 puitteissa Tutustu tarkemmin
Laivojen vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien päätösten edistäminen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Tutustu tarkemmin
Uhanalaisten lajien ja biotooppien suojelun toimintaohjelma Tutustu tarkemmin