Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Kaupalliset kalat

Toimenpide
Kestävän kalastuselinkeinon edistäminen sekä elinkeinon hyödyntämien kalakantojen ja ekosysteemien suojelu ja hoito TUTUSTU TARKEMMIN
Rantavesien ja meren roskien ja haamuverkkojen vastaanoton tukeminen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Ahvenanmaan toimintaohjelman 2014-2020 puitteissa TUTUSTU TARKEMMIN
Laivojen vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien päätösten edistäminen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä TUTUSTU TARKEMMIN
Uhanalaisten lajien ja biotooppien suojelun toimintaohjelma TUTUSTU TARKEMMIN