Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Roskaantuminen

Toimenpide
Jätteiden ja haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen kestävällä kulutuksella. Tutustu tarkemmin
Rantavesien ja meren roskien ja haamuverkkojen vastaanoton tukeminen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Ahvenanmaan toimintaohjelman 2014-2020 puitteissa Tutustu tarkemmin
Tiedotustoimenpiteiden sekä yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa toteutettavien rantojen roskienkeruupäivien tukeminen Tutustu tarkemmin
Tiedotus ja viestintä, joilla lisätään tietoa meriympäristön arvokkaista lajeista ja biotoopeista, sekä niiden ekosysteemipalveluista Tutustu tarkemmin