Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Vedenalainen melu

Toimenpide
Laivojen vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien päätösten edistäminen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Tutustu tarkemmin
Uhanalaisten lajien ja biotooppien suojelun toimintaohjelma Tutustu tarkemmin
Tiedotus ja viestintä, joilla lisätään tietoa meriympäristön arvokkaista lajeista ja biotoopeista, sekä niiden ekosysteemipalveluista Tutustu tarkemmin