Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Kommersiella fiskar

Åtgärd
Främja en hållbar fiskerinäring och skydda och vårda fiskbestånd samt ekosystem som nyttjas av näringen Läs mera
Stöda upptagning av skräp och spöknät från kustvatten och hav inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program 2014-2020 för Åland Läs mera
Främjande av beslut i den internationella sjöfartsorganisationen för att minska bullret från fartyg Läs mera
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och biotoper Läs mera