Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Nedskräpning

Åtgärd
Minska utsläpp av avfall och skadliga substanser genom hållbar konsumtion LÄS MERA
Stöda upptagning av skräp och spöknät från kustvatten och hav inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program 2014-2020 för Åland LÄS MERA
Stöda informationsinsatser samt skräpplockardagar på stränderna i samarbete med frivilligorganisationer LÄS MERA
Informations- och kommunikationsinsatser som ökar kännedomen om värdefulla arter och biotoper i havsmiljön, samt deras ekosystemtjänster LÄS MERA