Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Främmande ämnen i matfisk

Åtgärd
Utreda antibiotikaanvändningen samt ta fram en strategi för minskade utsläpp till vattenmiljön. Läs mera
Minska utsläpp av skadliga ämnen vid hantering av avloppsvatten och dagvatten Läs mera
Minska utsläpp av avfall och skadliga substanser genom hållbar konsumtion Läs mera
Stöda upptagning av skräp och spöknät från kustvatten och hav inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program 2014-2020 för Åland Läs mera
Fortsatt arbete med förbättrat oljeskydd och –beredskap och genomföra oljeskyddsplan 2015-2019 Läs mera