Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Rehevöityminen

Toimenpide
Kalankasvatuksen ravinnepäästöjen rajoittaminen Tutustu tarkemmin
Maatalouden ravinnepäästöjen rajoittaminen Tutustu tarkemmin
Jätevesien ravinnepäästöjen rajoittaminen Tutustu tarkemmin
Merenkulun ja laivaliikenteen ravinnepäästöjen rajoittaminen Tutustu tarkemmin
Muut täydentävät toimenpiteet ravinnepäästöjen pienentämiseksi, jotka sisältyvät pohjavesien, merien ja rannikkovesien toimintasuunnitelmaan 2016-2021. Tutustu tarkemmin
Tiedotus ja viestintä, joilla lisätään tietoa meriympäristön arvokkaista lajeista ja biotoopeista, sekä niiden ekosysteemipalveluista Tutustu tarkemmin