Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Eutrofiering

Åtgärd
Begränsa utsläpp av näringsämnen från fiskodling Läs mera
Begränsa utsläpp av näringsämnen från jordbruk Läs mera
Begränsa utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten Läs mera
Begränsa utsläpp av näringsämnen från sjöfart och båttrafik Läs mera
Övriga kompletterande åtgärder för att minska utsläpp av näringsämnen som ingår i Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2016-2021 Läs mera
Informations- och kommunikationsinsatser som ökar kännedomen om värdefulla arter och biotoper i havsmiljön, samt deras ekosystemtjänster Läs mera