Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Merenpohjan koskemattomuus

Toimenpide
Kalankasvatuksen ravinnepäästöjen rajoittaminen Tutustu tarkemmin
Maatalouden ravinnepäästöjen rajoittaminen Tutustu tarkemmin
Jätevesien ravinnepäästöjen rajoittaminen Tutustu tarkemmin
Merenkulun ja laivaliikenteen ravinnepäästöjen rajoittaminen Tutustu tarkemmin
Muut täydentävät toimenpiteet ravinnepäästöjen pienentämiseksi, jotka sisältyvät pohjavesien, merien ja rannikkovesien toimintasuunnitelmaan 2016-2021. Tutustu tarkemmin
Ruoppausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen erityisen arvokkaiden biotooppien ja lajien suojelemiseksi. Tutustu tarkemmin
Älykäs rannikkovyöhykkeiden hoito. Merialueiden hoito- ja aluesuunnitelmien laatiminen valituille pilottialueille Tutustu tarkemmin
Kalankasvatuksen sijainninohjaus merialueille. Tutustu tarkemmin
Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimenpiteet vesiin kohdistuvien negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Tutustu tarkemmin
Vedenalaisen luonnon kartoittaminen ja merialuesuunnitelmien laatiminen. Tutustu tarkemmin
Uhanalaisten lajien ja biotooppien suojelun toimintaohjelma Tutustu tarkemmin
Tiedotus ja viestintä, joilla lisätään tietoa meriympäristön arvokkaista lajeista ja biotoopeista, sekä niiden ekosysteemipalveluista Tutustu tarkemmin