Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Luonnon monimuotoisuus

Toimenpide
Kalankasvatuksen ravinnepäästöjen rajoittaminen Tutustu tarkemmin
Maatalouden ravinnepäästöjen rajoittaminen Tutustu tarkemmin
Jätevesien ravinnepäästöjen rajoittaminen Tutustu tarkemmin
Merenkulun ja laivaliikenteen ravinnepäästöjen rajoittaminen Tutustu tarkemmin
Muut täydentävät toimenpiteet ravinnepäästöjen pienentämiseksi, jotka sisältyvät pohjavesien, merien ja rannikkovesien toimintasuunnitelmaan 2016-2021. Tutustu tarkemmin
Kestävän kalastuselinkeinon edistäminen sekä elinkeinon hyödyntämien kalakantojen ja ekosysteemien suojelu ja hoito Tutustu tarkemmin
Haitallisten vieraslajien torjunta. Tutustu tarkemmin
Jätteiden ja haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen kestävällä kulutuksella. Tutustu tarkemmin
Rantavesien ja meren roskien ja haamuverkkojen vastaanoton tukeminen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Ahvenanmaan toimintaohjelman 2014-2020 puitteissa Tutustu tarkemmin
Laivojen vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien päätösten edistäminen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Tutustu tarkemmin
Älykäs rannikkovyöhykkeiden hoito. Merialueiden hoito- ja aluesuunnitelmien laatiminen valituille pilottialueille Tutustu tarkemmin
Kalankasvatuksen sijainninohjaus merialueille. Tutustu tarkemmin
Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimenpiteet vesiin kohdistuvien negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Tutustu tarkemmin
Vedenalaisen luonnon kartoittaminen ja merialuesuunnitelmien laatiminen. Tutustu tarkemmin
Uhanalaisten lajien ja biotooppien suojelun toimintaohjelma Tutustu tarkemmin
Tiedotus ja viestintä, joilla lisätään tietoa meriympäristön arvokkaista lajeista ja biotoopeista, sekä niiden ekosysteemipalveluista Tutustu tarkemmin